Hässleholms kommun

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda och ta del av informationen på hassleholm.se. Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten. Här finns aktuell status för våra webbplatsers tillgänglighet samt kontaktuppgifter så att du kan uppmärksamma oss på problem och få hjälp att ta del av information.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Hässleholms kommuns webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service.

Vi har arbetat aktivt med webbtillgänglighet i många år. Den senaste versionen av hassleholm.se är byggd för att följa lagkraven, men trots detta kan det förekomma brister.

Du kan läsa om vilka problem som finns under rubriken "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet" nedan.

Gör så här om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från hassleholm.se i något annat format, kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan även använda formuläret för att begära hjälp att få tillgång till material som inte är tillgängligt för dig.

Personuppgifter
PersonuppgifterDu kan vara anonym, men fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ärende
ÄrendeHär kan du klistra in en länk till sidan där problemen uppstår.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Undantag

Innehåll som inte omfattas av lagen:

  • Våra webbplatser innehåller dokument som är publicerade före 23 september 2018 och därför är undantagna från lagen. Oftast handlar det om brister som gör att det kan vara svårt för synskadade att få dem upplästa korrekt.

  • Det finns filmer som är publicerade före 23 september 2020 som inte är textade och syntolkade, vilket gör det svårt för hörselskadade att ta del av innehållet.
  • Det finns kartor som är undantagna från lagen och inte är tillgängliga för synskadade.

Oskäligt betungande belastning

Hässleholms kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Kommunfullmäktiges webbsändningar kommer inte att textas. Det skulle innebära ett oskäligt betungande arbete i förhållande till nyttan. Vi beräknar att det kan handla om upp till flera dagars arbete att texta ett möte på några timmar. Sändningarna kommer därför ligga kvar utan text. Alternativet är att inte publicera dem efter livesändningen.
  • Vi tillgänglighetsanpassar sammanträdesprotokoll i mesta möjliga mån, men det är inte alltid möjligt att göra dem helt tillgängliga. Det beror på att handlingar kommer in i format som inte är digitala, till exempel handskrivna yttranden och handlingar som kommer med post och sedan skannas in. Dokument- och ärendehanteringssystemet har brister som gör att dokumenten inte blir helt tillgängliga.

Så har vi testat

Tester och uppföljning sker kontinuerligt. Bedömningen för tillgänglighetsredogörelsen gjordes 14 november 2022.

  • Vi använder SiteImprove som kvalitessäkringsverktyg för att hitta och åtgärda brister i tillgängligheten.
  • Vårt publiceringsverktyg SiteVision har stöd för att fånga upp många tillgänglighetsfel redan innan sidor publicerats.
  • Vi arbetar tillsammans med tillgänglighetsexperter för att hitta och rätta tillgänglighetsfel.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: