Hässleholms kommun

Så arbetar vi med

 • Brottsförebyggande arbete

  Så jobbar vi brottsförebyggande tillsammans med olika aktörer.

 • Drogförebyggande arbete

  Här kan du läsa om hur vi samverkar med olika aktörer för att arbeta förebyggande.

 • Internationellt arbete

  Läs om vår EU-verksamhet och vilka vänorter vi har utbyte med.

 • Kommunalt aktivitetsansvar

  Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar alla ungdomar som är mellan 16-19 år som inte har påbörjat, har avbrutit sina studier och den som har gått ut gymnasiet med studiebevis.

 • Personuppgifter

  Här kan du läsa om hur kommunen behandlar dina personuppgifter.

Hitta snabbt

Självservice för Så arbetar vi med

Behöver du hjälp med e-tjänsterna?

Hör av dig till oss på kontaktcenter.