Hässleholms kommun

Plats: Vankiva

Exploateringsområde Norra Vankiva

Inom kort kommer entreprenadarbetena att starta, beroende på väderleksförhållandena.

Vi kommer att lägga en ny vattenledning i Kärrvägen från korsningen med Skogsvägen (behöver större dimension för att kunna förse nya brandposter med tillräckligt med vatten).

Ett fördröjningsmagasin kommer att byggas i norra delen av området och en bullervall i östra delen.

Tomterna kommer att grovterrasseras till ca 20 cm under färdig gatunivå.

Gatorna kommer att beläggas med ett första lager asfalt. När området är färdigbyggt kommer ett nytt lager asfalt att läggas.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: