En vy ut över spegelblank sjö med vass invid kanten och skog i horisonten.

Ubbalt naturreservat

Öster om Vittsjö ligger ett vackert och kuperat åslandskap med gammal hedbokskog som är en bra bit över 100 år. Den rika moss- och lavfloran är ett tecken på att området har en ren och hälsofrämjande luft. Gundrastorps mjölkvarn är ett byggnadsminne som ligger inom reservatets gränser i en mycket vacker kulturmiljö. Skåneleden passerar genom området men här finns också ett par kortare slingor som bitvis går utmed sjön.