Fin utsikt över spegelblankt vatten vid Lursjön.

Lursjöleden

Vandringsleden invid Lursjön i Hästveda erbjuder en omväxlande vandring på 13 kilometer genom både odlingslandskap och skog av varierat slag. I området finns ett rikt djur- och fågelliv. Leden utgår från Lursjöbadens parkering och sträcker sig västerut mot Lur. Längs leden finns en vackert belägen rastplats med vindskydd.