Ett barn i röda kläder med ryggsäck och nalle i famnen går på en spång genom vassen.

Vieåleden med Hörlinge ängar

Området runt Vieån är en riktig pärla med en mängd unika kultur- och naturvärden. Vieåleden, 11-14 kilometer, förbinder Skeingeborgs unika borgruin i söder med Hörlinge ängar och Skåneleden i norr. Sommartid tar du dig runt leden med hjälp av en dragflotte över Helge å. Hörlinge ängar är ett för Skåne unikt våtmarksområde och attraktivt för en mängd rastande och häckande fåglar. Här finns ett handikappanpassat kombinerat utemuseum/fågeltorn. Leden passerar betesmarker med nyfikna kor och flera stättor att ta sig över. Det är inte lämpligt med hundar längs med leden på grund av flera branta stättor att ta sig över samt att leden passerar betesmarker med kor och hästar.

Flotten tas upp för vinterförvaring den 1 november. Leden är tillgänglig i sin helhet igen 1 maj 2024.