Hässleholm tourist center

Hässleholm Tourist Center

MENY

Destinationsutveckling Skåne Nordost

De fem kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla och Östra Göinge har gått samman för att utveckla besöksnäringen i nordöstra Skåne. Destinationsutvecklingsprocessen kommer att ta två år och drivas enligt en beprövad och väletablerad modell. Arbetet är i full gång i den grupp som ska föra processen framåt.

Kommunerna har gått samman i syfte att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området. Genom samverkan och nya arbetssätt ska besöksnäringens volymer och marginaler öka. Nya säsonger och teman ska skapa eller matcha befintlig efterfrågan på utlandsmarknaderna, där potentialen finns för ökad tillväxt. Svenska marknaden är förstås fortfarande väldigt viktig, men undersökningar visar att den stora tillväxtökningen finns att hämta på de utländska marknaderna. Därför är det där som Destinationsutvecklingsprocessen har sitt fokus!

Initiativet till processen har tagits av Tourism in Skåne och för uppdraget har anlitats konsultbolaget Tyréns, tillsammans med Svensk Destinationsutveckling (Svedest).

 

– Egentligen är det hela enkelt. Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för att öka lönsamheten i företagen och skapa nya arbetstillfällen, säger Mikael Kipowski, Tillväxtchef i Hässleholms kommun.

 

Arbetet drivs av en processgrupp med representanter från besöksnäringen och kommunala tjänstemän. Besöksnäringens kunskap och idéer, liksom samarbete över kommungränserna, är därför helt avgörande för processens framgångar och vad resultaten blir.


Tre huvudsakliga teman kommer att vara i fokus för Skåne nordost:

Outdoor

Mat & Dryck

Kultur

…allt understött av evenemang, som profilerar och förstärker alla ovan nämnda teman.

 

Utifrån insikterna från den strategiska plattformen har ett innovationsarbete inletts under den tredje fasen, med fokus på hållbar koncept- och produktutveckling inom utvalda tematiska områden. Parallellt med detta har det arbetats med att ta fram nya arbetssätt med syfte att stärka samarbetet mellan besöksnäringsföretag och offentlig sektor.

Destinationsutvecklingsprocessen går nu in i den fjärde och avslutande implementeringsfasen. Under våren 2017 ska de nya arbetssätt som processats fram de senaste två åren implementeras samtidigt som nya produkter ska ut på den internationella marknaden via researrangör och digitala distibutionsplattformar.

Den strategiska plattformen ligger inom ramen för Tourism in Skånes strategi Collabrotive Tourism 2020 med målet att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följ arbetet via den öppna gruppen på Facebook, Destinationsutveckling Skåne Nordost

https://www.facebook.com/groups/985032318175743/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Om du är intresserad av att veta lite mer på djupet vad som händer i processen och bland annat ta del av de workshops som pågår, så hör av dig till Anna så läggs du till i gruppen på Basecamp.

 

Välkommen med dina frågor och tankar till

Anna Nordstrand

tf kontakt för besöksnäringsfrågor

anna.nordstrand@hassleholm.se

0451-26 73 09

 

Nationell Strategi för svensk besöksnäring

www.strategi2020.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strategin formulerar en kaxig vision: Med fokus på hållbarhetsfrågorna ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020 är besöks-näringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder kronor och vi erbjuder 35 exportmogna destinationer.


Regional strategi för Skåne - Collaborative tourism

www.tourisminskane.com/
strategi-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Skåne tänker vi bidra till det nationella målet med 20.000 årsarbeten, 500.000 nya gästnätter och en ny exportmogen destination per år.


Svensk besöksnäring - en tillväxtnäring

Besöksnäringen omsätter 282 miljarder, genererar ett exportvärde på 113 miljarder och levererar 165 000 jobb - varje år, i hela landet.


Se filmen från Svensk Turism AB här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDela sidans innhåll:

Tourist Information

Besöksadress:

Hässleholms kommun, Stadshuset

Nytorget 1, Hässleholm

Övrigt

Om webbplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cookies

Logga in

Facebook
Hässleholms Kommun